Dr Ana Lj. Vučetić

Posle završetka Zemunske gimnazije upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu. Nakon diplomiranja 2009. godine sa prosekom iznad 8, obavezan staž obavlja na klinikama Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Neophodno iskustvo za rad sa pacijentima stiče i u Vojno-medicinskom centru, gde je volontirala još godinu i po dana na odeljenju za stomatološku protetiku.

Stečeno znanje i inovacije na kontinuiranim edukacijama prenosi u svakodnevu praksu.Savet, pitanje, sugestija? Pišite mi!